Entegre Yönetim Sistemi Politikası

  • Firma olarak tüm faaliyetlerimizde malzeme ve zaman israfına sebep olmadan yüksek verimlilik ile çalışmayı hedeflediğimizi
  • Hammadde, malzeme, doğal kaynak ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacağımızı, atık azaltıcı çalışmalar yaparak geri dönüşümü destekleyeceğimizi, değerlendirilemeyen atıkları uygun yöntemler ile bertaraf edeceğimizi
  • Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi alacağımızı
  • Tedarikçisi veya müşterisi olduğumuz firmaların Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Kalite ile ilgili bildirmiş olduğu kurallara uyacağımızı,
  • Çalışanlarımızın Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Kalite bilincini geliştirerek, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
  • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Kalite mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı ve yönetmelik ve mevzuatlarda yer alan limitlerden daha iyi seviyelere ulaşmak için çalışacağımızı
  • Hedefler ile çalışma ve sürekli gelişim felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Yönetim Sistemi‘ne uygun hale getireceğimizi, etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda hedeflerimize bağlı çalışarak pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,
  • Transformatör sektöründeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.